Pole tekstowe: PROVOKADO
Andrzej Jarczewski
RADIOSTACJA